top of page

Fridman House Ra'anana

המיזם היפה הזה נותן פתח לתקווה ומעטפת שלמה להצלחה בחיים לנוער על סף נשירה, זהו מיזם של קרן פרידמן בשותפות עמותת גשר אל הנוער ועיריית רעננה.
כל כך הרבה אנשים טובים נרתמו למשימת ההקמה והעיצוב, וביניהם אנוכי.
המטרה הייתה להפוך מקלט ציבורי לבית חם עבור נוער על סף נשירה מהלימודים, פרוייקט שתכננתי, עיצבתי וליוויתי מכל ה ❤

bottom of page